Nasi nauczyciele posiadają wymagane przez MEN kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w placówkach przedszkolnych.

Nasz zespół, to świetnie przygotowana kadra wnosząca ciepłą i przyjazną atmosferę, dającą radość dzieciom. Nasi wychowawcy podążają za indywidualnym rozwojem dzieci, pobudzają je do rozwijania zainteresowań i uzdolnień.