Zawsze jesteśmy otwarci na współpracę

z kreatywnymi wychowawcami, doświadczonymi specjalistami w swoim rzemiośle,

ZAWODOWCAMI !

poszukujemy:

1) nauczycieli
– z PASJĄ do pracy ze SKARBAMI,
– z odpowiednim kierunkowym wykształceniem pedagogicznym (pedagogika przedszkolna),
– doświadczeniem w pracy w przedszkolu i/lub prowadzeniu przedszkola,
– udokumentowaną umiejętnością skutecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
– z aktualnymi badaniami sanitarno-epidemiologicznymi,
– bez nałogów.

2) nauczycieli wspomagających (asystentów)
– jak wyżej,
– min. roczne doświadczenie w pracy w przedszkolu

3) wyspecjalizowanych “dostawców usług” dla przedszkoli:
– iluzjonistami,
– klaunami,
– muzykami,
– animatorami,
– …

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w przedszkolu, odbyciem stażu lub nawiązaniem współpracy zachęcamy do wysłania swojego życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego.
Na aplikacje czekamy pod adresem przedszkole(.)kocielapki.edu.pl