• 7.30 – 9.00 – Przyprowadzanie dzieci, gry i zabawy ruchowe, rozmowy indywidualne
  • 9.00 – 9.30 – Śniadanie
  • 9.30 – 10.30 – Zajęcia edukacyjno – wychowawcze
  • 10.30 – 12.00 – Zabawy ruchowe, spacery, czynności higieniczne
  • 12.00 – 12.30 – Obiad
  • 12.30 – 13.30 – Odpoczynek, bajki, muzykoterapia
  • 13.30 – 15.00 – Zajęcia programowe, rozmowy dydaktyczne, warsztaty
  • 15.00 – 15.20 – Podwieczorek
  • 15.20 – 17.30 – Gry i zabawy ogólnorozwojowe, odbiór dzieci