W pracy z dziećmi wykorzystujemy program autorstwa Beaty Szurowskiej “Kolorowy start”, wyd. MAC.