W okresie przedszkolnym zabawa stanowi najważniejszą czynność podejmowaną przez dziecko, ale nie jest dla niego li tylko formą spędzania czasu.

Zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka w naszym przedszkolu. Dostrzegamy jej wyjątkowe znaczenie. W zabawie dziecko wyraża siebie, poznaje własne możliwości, uczy się przestrzegania reguł postępowania w różnych sytuacjach. Sytuacja “na niby” tworzona w zabawie rozwinie w dziecku umiejętność radzenia sobie, tak w sytuacjach jednostkowych jak i społecznych oraz funkcjonowania w przyszłym dorosłym świecie.

Zadaniem naszych wychowawców jest troska o to, aby zabawa dzieci zawsze przebiegała we właściwej atmosferze wychowawczej. Stąd czuwamy nie tylko nad bezpieczeństwem dzieci, ale także nad tym, aby nie naruszały one reguł społecznego współżycia. Nasze zadanie nie sprowadza się jednak wyłącznie do usuwania konfliktów powstałych między dziećmi podczas zabawy. Zmierzamy przede wszystkim do zapobiegania sytuacjom konfliktowym a osiagamy to poprzez wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych wspólnie „umów społecznych” regulujących współżycie w grupie.
Zabawy ruchowe, tak w budynku jak i placu zabaw, wpłyną korzystnie na rozwój fizyczny dziecka i zaspokoją jego ogromną potrzebę ruchu, rozwiną koordynację ruchową, wykształcą orientację przestrzenną, poczucie rytmu, pamięć, uwagę. Wspomogą rozwój mięśni i sprawności manualnych, umożliwią wyładowanie energii, która – jeśli będzie zablokowana – wywoła w dziecku napięcia nerwowe i rozdrażnienie.
W okresie przedszkolnym zmianie ulegnie forma zabawy z samotnej bądź równoległej obok siebie na wspólną, która pod koniec tego okresu przybierze postać zabawy zespołowej. Wynika to z tego, iż dzieci w wieku przedszkolnym potrafią już nawiązywać kontakty i wchodzić w interakcje z rówieśnikami, dzięki czemu zabawa dostarcza im nowych doświadczeń. Wchodzenie w interakcje na równi z innymi dziećmi przyczyni się do rozwijania zachowań prospołecznych, odpowiedzialności, zdyscyplinowania, umiejętności współpracy z rówieśnikami, negocjowania i kompromisu.