W naszej placówce najważniejsze są dzieci. Dla nich zawsze mamy czas. To przez doświadczanie codziennego życia przekazujemy im wiedzę i umiejętności. Dzieciom chcemy dać jasne reguły, stworzyć im rytm dnia i tygodnia, tak aby czuły się bezpieczne. Dopiero w takich warunkach dziecko prawidłowo się rozwija, odkrywa świat, wchodzi w relacje z otoczeniem i innymi dziećmi. Obok poczucia bezpieczeństwa pojawia się radość, twórcze działanie oraz otwartość na czerpanie od innych.

„Pomóż mi zrobić to samemu” – to prośba dziecka skierowana do Marii Montessori. Prośba ta stała się główną myślą koncepcji wychowania M. Montessori. Pragniemy tak jak ona postrzegać dziecko, tak jak ona towarzyszyć mu, wspierać tak, by mogło zdobywać umiejętności poprzez własne działanie.

Grupa mieszana wiekowo pozwala, aby dzieci mogły uczyć się od siebie nawzajem, starsze opiekują się młodszymi, młodsze uczą się szanować starszych, każdy uczy się w swoim indywidualnym tempie. Każde dziecko posiada w grupie swoje ważne miejsce. Codzienne opowiadania i refleksje, również nad własnym postępowaniem, pomagają dzieciom odkryć czym jest troska o drugiego człowieka, tolerancja, dobro, szacunek dla przyrody. Naszym zdaniem są to wartości najcenniejsze dla wszystkich ludzi, a dzieciom zapewnią podstawę do prawidłowego wszechstronnego rozwoju. Wiele inspiracji czerpiemy z ekologii, tradycji oraz sztuki, historii oraz współczesności.

Jesteśmy otwarci na każdego, komu zależy na dobrym wychowaniu dziecka, bez względu na przynależność wyznaniową, rasową czy wyznawany światopogląd, pod warunkiem, że akceptuje wychowanie oparte na ogólnoludzkich ponadczasowych wartościach i humanistycznej wizji człowieka.

W naszej placówce nie ma i nie akceptujemy zabawek o cechach jawnie militarnych. Unikamy zabawek nawet symbolizujących broń. Wyjątki, to flinta Rumcajsa (z której nie można strzelić nawet żołędziem) oraz armata Hrabiego do strzelania dużymi kolorowymi piłeczkami 🙂