Zapraszamy z dziećmi przez cały rok kalendarzowy, poza wybranymi dniami, w tym dniami ustawowo wolnymi od pracy. Jesteśmy placówką funkcjonującą przez cały rok szkolny tj. od 1 września każdego roku do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego, z wyjątkiem przerw, o których mowa powyżej. Słowem, swoimi wychowankami opiekujemy się również podczas wakacji.