Naszym celem i misją jest zapewnienie oferty edukacji przedszkolnej na możliwie najwyższym poziomie,za przystępną cenę.
Zajęcia w naszej placówce bazujemy na realizacji podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, przy czym jednocześnie dajemy rodzicom możliwość skomponowania całego wachlarza zajęć dodatkowych, wedle uznania rodziców i przede wszystkim – z uwzględnieniem ich kondycji finansowej. Niemniej, dzięki kreatywności nauczycieli, w naszej placówce nie ma (i nie będzie) miejsca na nudę.

Naszym celem jest również pomoc rodzicom w kształtowaniu osobowości dzieci, ukierunkowując je przy tym na najważniejsze wartości – prawdę, dobro, piękno, troskę o innych, szacunek dla przyrody.