Rekrutacja dzieci do naszej placówki trwa cały rok. Podstawą przyjęcia dziecka jest przedłożenie podstawowych, niezbędnych informacji o dziecku (np. wypełnionej Karty Dziecka).

Do grona przedszkolaków przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.

Dzieci przyjmowane są z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące naukę, rodzeństwo dzieci już uczęszczających.