wpisowe
Wpisowe wynosi 200 zł. Jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata, wpłacana przelewem na nasze konto placówki.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Drogi Rodzicu! Zapisz do nas swoje dziecko jednocześnie z dzieckiem Twoich znajomych, a opłatę wpisową obniżymy Wam o 50%.
czesne
Stawka za jeden miesiąc wynosi 740 zł. Czesne uwzględnia całodzienne wyżywienie i opłacane jest z góry, przelewem do trzeciego dnia każdego miesiąca na konto placówki: 73 1140 2004 0000 3102 4998 3326

ubezpieczenie
Nasze dzieci są ubezpieczone. Koszty ubezpieczenia ponoszą Rodzice, uiszczając opłatę przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka na zajęcia.
 

OFERUJEMY:

 • zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową MEN
 • język angielski
 • opiekę stomatologiczną
 • opiekę logopedyczną
 • całodzienne wyżywienie
 • gimnastykę z elementami korektywy
 • gry i zabawy ruchowe w terenie
 • zajęcia rytmiczno ruchowe 
 • zajęcia plastyczne


ZAJĘCIA DODATKOWE, PŁATNE I ORGANIZOWANE W POROZUMIENIU Z RODZICAMI:

 • terapia logopedyczna
 • terapia psychologiczna
 • wycieczki autokarowe
 • taniec
 • basen
 • zajęcia sportowe
 • rytmika
 • muzyka
 • szachy
 • edukacja filmowa i teatralna
dba o ząbki naszych wychowanków 🙂