W pracy z dziećmi wykorzystujemy program autorstwa Beaty Szurowskiej „Kolorowy start”, wyd. MAC.